Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) khiểm, (2) giáp, (3) kiếp, (4) gò, (5) dạ 脥 qiǎn (khiểm) [ Vh @ QT 脥 qiǎn, qū, jiá, xié (khiểm, giáp, kiếp) ~ ht. QT 頰 jiá < MC kiep < OC *kēp | *OC 脥 夾 談 脥 kʰemʔ | PNH: QĐ kiap8 | Kangxi:《康熙字典·肉部·七》脥:《廣韻》《廣韻》𠀤謙琰切,音惔。腹下也。又《集韻》詰叶切,音愜。義同。又 迄業 切,音脅。 腋 下 也。又《玉篇》 居協 切《五音集韻》古協 切,𠀤 音 頰。《玉篇》俗頰字。《五音集韻》頰面 也。| Guangyun: 脥 脥 謙琰 溪 鹽A 琰A 上聲 三等 開口 鹽A 咸 上五十琰 kʰi̯ɛm kʰĭɛm kʰiɛm kʰjæm kʰiᴇm kʰiɛm kʰiam qian3 khjemx qieem 腹下謙琰切一 || ZYY: 頰 結 見 車遮齊 車遮 入聲作上聲 齊齒呼 kiɛ || Môngcổ âmvận: khÿam kʼjɛm 上聲 ] *** , pelvic cavity, lower abdomen, Also:, cheek, jowl,   {ID453068579  -   8/9/2018 3:51:59 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.