Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) khanh, (2) lanhcanh, (3) canh 硻 kēng (khanh) [ Vh @ QT 硻 (硜) kēng, kěng (khanh, khánh) ~ ht. QT 堅 jiān < MC kien < OC *ki:n | *OC 硻 臣 耕 鏗 kʰreːŋ | Shuowen:《石部》硻:餘堅者。从石,堅省。| Kangxi: 《康熙字典·石部·八》硻:《唐韻》口莖切《集韻》丘耕切,𠀤音鏗。《說文》餘堅也。从石,堅 省。又《集韻》 苦杏 切,音伉。剛也。《正字通》與硜 同。| Guangyun: 硻 鏗 口莖 溪 耕開 耕 平聲 二等 開口 耕 梗 下平十三耕 kʰæŋ kʰæŋ kʰɛŋ kʰɐŋ kʰɣɛŋ kʰɯæŋ kʰəɨjŋ keng1 khreng qaeng ≆說文云餘堅也 || ZYYY: 硜 輕 溪 庚青齊 庚青 陰平 齊齒呼 kʰiəŋ || Môngcổ âmvận: khÿing k'jiŋ 平聲 ] *** , the sound of stones knocking together, sound of beating stone, sound of knocking on a rock, Also:, obstinate,   {ID453065031  -   4/7/2019 8:25:03 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.