Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) không, (2) khổng, (3) khống, (4) càtửng, (5) tửngtửng 悾 kōng (không) [ Viet. 'tửngtửng' @ '悾悾 kōngkōng (khôngkhông)' ~ Vh @ QT 悾 kōng, kǒng, kòng (không, khổng, khống) ~ ht. QT 空 kōng, kòng, kǒng (không, khống, khổng) < MC khuŋ < OC *kho:ŋ, *kho:ŋs, *kho:ŋʔ | *OC (1) 悾 工 東 腔 kʰroːŋ , (2) 悾 工 東 空 kʰoːŋ , (3) 悾 工 東 控 kʰoːŋs | Kangxi: 《康熙字典·心部·八》悾:《廣韻》《正韻》苦紅切《集韻》《韻會》枯公切,𠀤音空。誠也,慤也。《任昉·勸進箋》實有愚誠,不任悾款。又悾悾,無知貌。《論語》悾悾而不信。又《集韻》枯江切,音腔。《朱子·游臥龍詩》訪我深㵎㡳,晤言絕紛哤城南且細說,慰我心悾悾。又《集韻》苦動切,音孔。悾惚,倏不得志也。又《集韻》苦貢切,音控。義同。|| Guangyun: (1) 悾 空 苦紅 溪 東一 東 平聲 一等 開口 東 通 上平一東 kʰuŋ kʰuŋ kʰuŋ kʰuŋ kʰuŋ kʰuŋ kʰəwŋ kong1 khung , (2) 悾 腔 苦江 溪 江 江 平聲 二等 開口 江 江 上平四江 kʰɔŋ kʰɔŋ kʰɔŋ kʰɔŋ kʰɣʌŋ kʰɯɔŋ kʰaɨwŋ qiang1 khrung , (3) 悾 控 苦貢 溪 東一 送 去聲 一等 開口 東 通 去一送 kʰuŋ kʰuŋ kʰuŋ kʰuŋ kʰuŋ kʰuŋ kʰəwŋ kong4 khungh || ZYYY: 悾 空 溪 東鍾合 東鍾 陰平 合口呼 kʰuŋ || (1) khung k'uŋ 平聲 , (2) khung k'uŋ 上聲 , (3) khÿang khyang k'jaŋ 平聲 ] ** , simple-minded, naive, guileless, Also:, sincere,   {ID453065035  -   11/26/2018 11:29:05 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.