Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) anh, (2) em, (3) khanh 卿 qīng (khanh) [ Vh @ QT 卿 qīng < MC khaijŋ < OC *khraŋ | Shuowen: 章也。六卿:天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司馬、秋官司寇、冬官司空。从𠨍皀聲。去京切 文二 | td. 公候卿相 gōnghóu qīngxiāng (cônghầukhanhtướng), 卿卿我我 qīngqīngwǒwǒ (anhanhemem)] (old), minister, noble, high officer, an emperor’s form of address for a minister, Also:, a term of endearment formerly used between husband and wife or among close friends, (an affectionate form of address), you, (poetic) thou,   {ID453068779  -   4/11/2019 7:51:44 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 13. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and we cannot guarantee all those words are translated with abosute accuracy. So use this website at your own risk and, especially, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or for legal advice. Your comments and corrections are always welcome.