Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) khang, (2) kháng, (3) cang, (4) cương, (5) căng, (6) càng, (7) càngcổ 亢 kàng (kháng) [ Vh @ 亢 kāng ~ QT 頏 gāng (càng) | QT 亢 kāng, kàng (khang, kháng, cang, cương) < MC kʌŋ < OC *ka:ŋ | *OC (1) 亢 亢 陽 岡 kaːŋ , (2) 亢 亢 陽 抗 kʰaːŋs | PNH: QĐ gong1, kong3, Hẹ kong1 | Shuowen: 《亢部》亢:人頸也。从大省,象頸脈形。凡亢之屬皆从亢。 | Kangxi: 《康熙字典·亠部·二》亢:《唐韻》古郞切《集韻》《韻會》《正韻》居郞切,𠀤音岡。《說文》人頸也。《史記·婁敬傳》搤其亢。又《爾雅·釋鳥》亢,鳥嚨。《註》亢卽咽,俗作吭。又《玉篇》苦浪切。星名。《爾雅·釋天》壽星,角亢也。《註》列宿數起角亢,故曰壽。《史記·天官書》亢爲疏廟。《春秋·元命包》亢四星爲廟庭,聽政之所,其占明大,則輔臣忠,天下寧。又過也,愆也。《易·乾卦》亢龍有悔。《正義》上九,亢陽之至,大而極盛,故曰亢龍。又旱曰亢陽。又極也。《左傳·宣三年》可以亢寵。又强也,蔽也。《左傳·昭元年》鄭太叔曰:吉不能亢身,焉能亢宗。又無所𤰞屈曰亢。《唐書·崔信明傳》信明蹇亢,以門望自負。又督亢,龍亢,俱地名。又姓。明亢思謙,臨汾人,由翰林官至布政。又敵也。《揚雄·趙充國贊》營平守節,屢奏封章。料敵制勝,威謀靡亢。又同庚。亢倉子。《莊子》作庚桑子。| Guangyun: 亢 岡 古郎 見 唐開 唐 平聲 一等 開口 唐 宕 下平十一唐 kɑŋ kɑŋ kɑŋ kɑŋ kɑŋ kɑŋ kaŋ gang1 kang kang || ZYYY: (1) 亢 岡 見 江陽開 江陽 陰平 開口呼 kaŋ , (2) 亢 炕 溪 江陽開 江陽 去聲 開口呼 kʰaŋ || Mộngcổ âmvận: (1) gang kaŋ 平聲, (2) khang k'aŋ 去聲 || Starostin: Protoform *qya:ŋ. Meaning: neck. Chinese: 亢 *ka:ŋ neck, throat (since Han); cf. also 頏 *ga:ŋ stretch the neck.Tibetan: goŋ-ba collar. Lushei: oŋ the crop (of a bird)), KC *ho:<ŋ neck. Comments: Midzhu hoŋ; Digaro pa-haŋ. Sh. 182, 189 | Ghichú: Viet. hđ. 'càngcổ' ~ QT hđ. 脖頸兒 bógěngr (bộtcànhnhi), 脖頸子 bógěngzǐ (bộtcànhtử) | x. cổ ] *** , stretch of the neck, neck, throat, Also: overbearing, arrogant, high, haughty, excessive, extreme, gomineering in manner,   {ID11951  -   6/1/2019 9:09:45 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.