Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
彑 jì (kịch) [ QT 彑 (彐) jì | PNH: QĐ9 gai3, Hẹ gi5 彐 jì ◎ 亦作“彑”。部首用字。 彐 xuě ◎ 曾作“雪”的簡化字,後停用。| Shuowen: 彑 豕之頭。象其銳,而上見也。凡彑之屬皆从彑。讀若罽。居例切 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》𠀤居例切,音罽。 《廣韻》彙頭也。|| Handian: 彑 jì (1) 豬頭。 (2) 猬屬。] , snout, Kangxi radical 58,   {ID453102954  -   5/14/2019 5:12:55 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.