Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) kịch, (2) chơi, (3) ghê, (4) gớm, (5) rất 劇 jù (kịch) [ Vh @ QT 劇 jù < MC geik < OC *ghrak | PNH: QĐ kek6, Hẹ kiak7, TrC giah8 | Shuowen: 尤甚也。从刀,未詳。豦聲。渠力切 | Kangxi: 《唐韻》奇逆切《集韻》《韻會》《正韻》竭㦸切,𠀤音屐。《玉篇》甚也。《廣韻》增也,艱也。《王粲·詠史詩》人生各有志,終不爲此移。同知薶身劇,心亦有所施。《註》言三良殉秦穆,皆知死禍甚烈,不得不爲人用也。又戲也。《唐·杜牧·西江懷古詩》魏帝縫囊眞戲劇。又姓。《史記·游俠傳》雒陽有劇孟。又縣名。《集韻》在北海。 || Starostin: to intensify; extremity, difficulty (L.Zhou). Another meaning - 'to play; play, drama' - is attested since Tang. | ¶ j- ~ r-, gh- || td. 劇院 jùyuàn (kịchviện), 劇烈 jùliè (rấtlà) ] , to play, play and joke, drama, theatical play, play, show, opera, Also:, acute, intense, severe, serious, difficulty, intensify, extremity, extremely, very much, numerous and diverse, Ju, family surname of Chinese origin, Ju County,   {ID453064531  -   5/14/2019 5:13:08 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.