Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) kỳ, (2) nghỉ, (3) chúng, (4) nó, (5) đó, (6) nớ, (7) nọ, (8) ký, (9) ky, (10) kia, (11) kìa, (12) gã 其 qí, jì (kỳ, ký, ky) [ Viet. 'nó, nọ, đó, nớ' @ 'QT 那 nà (na)' \ ¶ 1- ~ n- | Vh @ QT 其 qí (kỳ, ký, ky) < MC gy < OC *gjə | Pt 渠之 || Starostin : this; his, her, its, their. For initial *g- cf. Min forms: Xiamen, Fuzhou ki2, Jianou ki2, ke|2. In early inscriptions *g@ is more frequently used as a modal predicate: 'might, will, probably, likely', but it is normally used as a pronoun in Shijing and Shujing. There also exists a variant reading *k@-s, MC ky\ (FQ JY 居吏), Mand. jì 'this, that' (occurring rarely, and with not very clear syntactic functions). Finally, there is a reading *k@, MC ky (FQ 居之), Mand. ji:, used as a final prosodic (originally pronominal?) particle - also rather rare. | ¶ q- ~ k- || td. 其人其事 qí rén qí shì (ngưới kia việc kia), 阮悠:' 家中其算中等不缺'. Ruăn Yóu: 'Jiāzhōng qí shuàn zhōngděng bùquè'. (Nguyễn Du: 'Giatrung nghỉ cũng thườngthường bậctrung.') ] , this, that, his, her, its, their, there, Also:, might, will, probably, likely,   {ID6257  -   7/4/2018 4:59:48 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.