Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) huyên, (2) hiển, (3) hong, (4) sáng 晅 xuān (huyên) [ Vh @ QT 晅 xuān​, xiăn (huyên, hiển) | PNH: QĐ hyun1, syun2, Hẹ sien1 | Kangxi: 《康熙字典·日部·六》晅:《集韻》《韻會》𠀤許元切,音暄。日氣也,引《易》日以晅之。《釋文》晅,乾也。本又作暅。○ 按《易·繫辭》今本作烜。《朱子本義》云:烜,與晅同。《集韻》或作𣉖。又《集韻》火遠切,音咺。義同。 ] , light of the sun, bright , halo, Also:, dry in the sun, dry, solarize,   {ID453110036  -   11/26/2019 5:33:03 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.