Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hoàng, (2) huỳnh, (3) hỏng, (4) xong, (5) vàng 黃 huáng (hoàng) [ Vh @ QT 黄 (黃) huáng (hoàng, huỳnh) < MC gwɒŋ < OC *ghwa:ŋ | *OC 黃 黄 陽 黃 ɡʷaːŋ 甲金文象繫市(韍)之圍腰綬帶,取唐蘭釋黃爲衡綬但不取其尪本字說。非光 | Pt 乎光 | PNH: QĐ wong4, Hẹ wong2, TrC ng5 | Shuowen: 地之色也。从田从炗,炗亦聲。炗,古文光。凡黃之屬皆从黃。𡕛,古文黃。乎光切 | Kangxi: 《康熙字典·黃部·黃部》黃:〔古文〕𡕛《唐韻》乎光切《集韻》《韻會》《正韻》胡光切,𠀤音皇。《說文》地之色也。《玉篇》中央色也。《易·坤卦》黃裳元吉。象曰:黃裳元吉,文在中也。《文言》君子黃中通理。又《史記·天官書》日月五星所行之道曰黃道。又山名。《前漢·東方朔傳》北至池陽,西至黃山。又黃河。《爾雅·釋水》河出崑崙虛,色白,所渠幷千七百,一川色黃。又地名。《春秋·哀十四年》公會晉侯及吳子于黃池。《註》陳留封丘縣南有黃亭。又國名。《左傳·桓八年》楚子合諸侯于沈鹿,黃隨不會。《註》黃國,今弋陽縣。又州名。古邾國,漢西陵縣,隋黃州。| Guangyun: 黃 黃 胡光 匣 唐合 唐 平聲 一等 合口 唐 宕 下平十一唐 ɣwɑŋ ɣuɑŋ ɣuɑŋ ɣuɑŋ ɦwɑŋ ɦʷɑŋ ɦwaŋ huang2 ghuang huang 中央色也亦官名有乗黃令晉官主乗輿金根車也又州名古邾國地秦屬南郡漢西陵縣也隋爲黃州取古黃城爲名亦姓出江夏陸終之後受封於黃後爲楚所滅因以爲氏漢末有黃霸胡光切三十 (三/二) || ZZZY: 黃 黃 曉 江陽合 江陽 陽平 合口呼 xuaŋ || Môngcổ tựvận: Xong ɣɔŋ 平聲 || Ghichú: ◎ 黃 huáng 〈動〉(độngtừ) (1) 垮掉,壞了事 (hỏng)。薛蟠聽了這話,又怕鬧黃了寶蟾之事,忙又趕來罵秋菱。 ——《紅樓夢》。 (2) 成熟 (vàng(chín))。如: 黃隴 (莊稼成熟後的田壟); 黃稼 (成熟的稻麥)。 || td. 黃色 huángsè (sắcvàng) ] ***** , yellow, yellow color, sallow, primary colors, golden seal, withered and yellow, ripen, spoiled, fall through, failed, Also:, porn, pornography, excrement and urine, the Yellow Emperor, Yellơw River, sulfur, family surname of Chinese origin,   {ID12197  -   2/20/2020 6:57:02 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003-2020. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.