Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hoạ, (2) hoạch, (3) vạch, (4) nétvẽ, (5) nét, (6) vẽ 畵 huà (hoạ) [ Vh @ '畫 huà (nét) + 畫 huà (vẽ)' | QT 畵 (畫, 画) huà (hoạch, hoạ) < MC ɠwa < OC *wre:ks | PNH: Hẹ fa3, wak8 | Kangxi: 畵《正字通》俗畫字。畫:【字彙】胡卦切,與畫同。繪也。【字彙】胡卦切,與畫同。繪也。又【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤胡卦切,音話。【爾雅·釋言】畫形也。【註】畫者爲形像。| Starostin : to draw, draw a design, paint designs. A colloquial loan from the same source is Viet. vẽ 'to draw, design'. ] , draw, draw a design, paint designs, painting strokes, painting style, painting, drawing, picture, design, Also:, delineate, describe, fecit, character strokes,   {ID453099695  -   12/7/2017 6:08:07 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.