Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hoằng, (2) hồng, (3) ồng, (4) ầm, (5) rầm 浤 hóng (hoằng) [ Vh @ QT 浤 (泓) hóng (hoằng, hồng, ồng) < MC ʔwajŋ < OC *ʔwəjŋ | PNH: QĐ wang4 | Tang reconstruction: huɛng | Kangxi: 《康熙字典·水部·七》浤:《廣韻》戸萌切《集韻》乎萌切,𠀤音宏。《玉篇》海水騰湧貌。《木華·海賦》浤浤汨汨。《集韻》與汯通。| Guangyun: 浤 宏 戸萌 匣 耕合 耕 平聲 二等 合口 耕 梗 下平十三耕 ɣwæŋ ɣwæŋ ɣuɛŋ ɣuɐŋ ɦwɣɛŋ ɦʷɯæŋ ɦwəɨjŋ hong2 ghrueng | ZYYY: (1) 泓 翁 影 東鍾合 東鍾 陰平 合口呼 uŋ , (2) 泓 泓 影 庚青合 庚青 陰平 合口呼 uəŋ , (3) 泓 橫 曉 庚青合 庚青 陽平 合口呼 xuəŋ || Môngcổ âmvận: 'wung ʔwuŋ 平聲 || Handian: 浤 hóng (1) 〔浤浤〕(波浪)汹涌奔腾。 (2) 古同 “泓”。 || td. 浤浤 hónghóng (rầmrầm) ] *** , sound of water surging, beating of ocean,   {ID453062377  -   1/30/2018 5:43:19 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.