Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hoan, (2) mừng 歡 huān (hoan) [ Vh @ QT 歡 (懽, 讙) huān < MC xwʌŋ < OC *huan | *OC 歡 雚 元 歡 qʰoːn | QĐ. /fun1/ | ¶ hw-, f- ~ m- || Tang reconstruction: xuɑn | Shuowen: 《欠部》歡:喜樂也。从欠雚聲。 | Kangxi: 《康熙字典·欠部·十八》歡:〔古文〕𧆒《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤呼官切,音讙。《說文》喜樂也。《徐曰》喜動聲氣,故从欠。《禮·檀弓》啜菽飮水盡其歡。又《樂記》欣喜歡愛,樂之官也。亦作懽。《孝經·孝治章》故得萬國之懽心,以事其先王。又作驩。《孟子》驩虞如也。《前漢·王褒傳》驩然交欣。又合歡,漢殿名。《班固·西部賦》後宮則有合歡增成。又樹名。《崔豹·古今注》合歡樹似梧桐,枝葉繁,互相交結,樹之階庭,使人不忿。又竹名。《僧贊寧·筍譜》雙稍竹出九疑山,筍長,獨莖。及生枝葉卽分爲兩梢,謂之合歡竹。又橘名。《廣輿記》荆州江陵有合歡橘。又歡伯,酒也。《焦氏易林》酒爲歡伯,除憂來樂。又《韻補》叶許元切,音暄。《魏韋誕·親蠶頌》同碩慶于生民,發三靈之永歡。苞繁祐于萬國,卷福釐以言旋。《集韻》或作孉。亦作〈女歡〉。| Guangyun: 歡 歡 hu官 曉 桓 桓 平聲 一等 合口 桓 山 上平二十六桓 xuɑn xuɑn xuɑn xuɑn huɑn hʷɑn hwan huan1 huan xuan 喜也呼官切十三 || ZYYY: 懽 懽 曉 桓歡合 桓歡 陰平 合口呼 xuɔn || Môngcổ âmvận: hon xɔn 平聲 || td. 歡迎 huānyíng (hoannghênh), 歡歌 huāngē (hoanca), 歡快 huānkuài (mừngvui), 歡喜 huānxǐ (mừngrỡ) ] *** , welcome, pleased, happy, glad, rejoice, joyful, joy, enjoy, enjoyment, merry, with great drive, vigorous, vigorously, Also:, sexual union, lover,   {ID6468  -   4/15/2019 4:55:59 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.