Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hoạch, (2) ước, (3) vạch, (4) độ 彠 yuē (hoạch) [ Vh @ QT 彠 (蒦) huò, yuē, wò < MC whāk < OC *whāk | *OC (1) 彠 蒦 鐸 嬳 qʷaɡ , (2) 彠 蒦 鐸 擭 qʷraːɡ , (3) 彠 蒦 鐸 獲 ɢʷraːɡ | PNH: Hẹ vok7, TrC uak8, uêk8 | Shuowen: 《萑部》蒦:規蒦,商也。从又持萑。一曰視遽皃。一曰蒦,度也。彠,蒦或从尋。尋亦度也。《楚詞》曰:“求矩彠之所同。” 乙虢切〖注〗徐鍇曰:“商,度也。萑,善度人禍福也。” | Kangxi: 《康熙字典·彐部·二十三》彠:《廣韻》憂縛切《韻會》鬱縛切,𠀤音嬳。《說文》本作蒦。蒦,度也。或从尋,尋亦度也。《馬融·長笛賦》挑截本末,規摹彠矩。又《廣韻》《集韻》𠀤胡麥切,音獲。又《廣韻》烏虢切,音擭。義𠀤同。 | Guangyun: (1) 彠 嬳 憂縛 影 藥合 藥 入聲 三等 合口 陽 宕 入十八藥 ʔiwak ʔiuak ʔiuɑk ʔʉɐk ʔʷiɐk ʔuak yue qyak , (2) 彠 擭 一虢 影 陌三合 陌 入聲 三等 合口 庚 梗 入二十陌 ʔiwɐk ʔiuɐk ʔiuak ʔwɣiæk ʔʷɯiak ʔwiajk yu qyek , (3) 彠 獲 胡麥 匣 麥合 麥 入聲 二等 合口 耕 梗 入二十一麥 ɣwæk ɣwæk ɣuɛk ɣuɐk ɦwɣɛk ɦʷɯæk ɦwəɨjk huo2 ghruek || Handian: 蒦 huò (1) 量度:“蒦于尺。” (2) 古同 “擭”。◎ 蒦 huò 〈名〉 尺度; 法度 (standard; law)。如: 蒦矩 (尺度;法度) ] *** , measure, calculate, standard, law, Also:, phonetic component in certain characters with sound huò, such as 護, 獲, 穫 and 擭,   {ID453117057  -   1/13/2019 10:03:51 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.