Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
鮰魚(1) cáhú, (2) cáhồi 鮰魚 huíyú (hồingư) [ Vh @# QT 鮰魚 huíyú | QT 魚 yú < MC ŋʊ < OC *ŋha < PC **ŋja || Handian: ◎ 鮰 huí〈名〉 鮠魚的別稱 (Leiocassis longirostris) 北人呼鳠,南人呼鮠,並與鮰音相近,爾來通稱鮰魚,而鳠鮠之名不彰矣。 ——《本草綱目》 ] , channel catfish, ictalurus punctatus, bullhead a small kind of sturgeon, Leiocassis longirostris, found in the Yangtze River, China   {ID453108571  -   2/10/2019 2:13:12 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.