Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hộ, (2) giữ 護 hù (hộ) [ Vh @ QT 護 hù, hǔ < MC hu < OC *ɣu | *OC 護 蒦 暮 護 ɢʷraːɡs | cđ. MC 遇合一去暮匣 | PNH: QÐ: uu 2, Trc: uu 2, Sp: ɣǝu 32, Tc: ɦǝu 32 | Shuowen: 《言部》護:救視也。从言蒦聲。 | Kangxi: 《康熙字典·言部·十四》護:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤胡故切,音瓠。《說文》救視也。《廣韻》助也。《增韻》擁全之也。《書·畢命序孔傳》成定東周郊境,使有保護。《史記·蕭相國世家》高祖爲布衣時,何數以吏事護高祖。《前漢·西域傳》凡遣使送客者,欲爲防護𡨥害也。《晉書·紀瞻傳》帝使謂瞻曰:卿雖病,但爲朕臥護六軍,所益多矣。又官名。《前漢·百官公卿表》護軍都尉,秦官。又《西域傳》武帝時,西域內屬者三十六國,置使者校尉領護之,宣帝攺爲都護。《唐書·百官志註》龍朔閒攺左右庶子爲左右中護。又樂名。《呂覽·古樂篇》湯乃命伊尹作《大護》。《周禮·春官·大司樂賈疏》作大濩。《字彙補》與頀同。又曲名。《唐書·禮樂志》《丁都護》,晉宋閒曲也。又草名。《本草綱目》景天一名護火。又薺一名護生草。又《名醫別錄》神護草。李時珍曰:物類志謂之護門草,王筠詩,風驚護門草,卽此也。又地名。《爾雅·釋地》周有焦護。《郭註》今扶風池陽縣瓠中是也。又諸羌州名。《唐書·地理志》隴右道有護卬、久護、護川三州,俱開元十七年置。又叶黃郭切,音穫。《庾闡·弔賈誼文》雖有惠音,莫過《韶護》。雖有騰蛇,終仆一壑。| Guangyun: 護 護 胡誤 匣 模 暮 去聲 一等 開口 模 遇 去十一暮 ɣuo ɣu ɣo ɣo ɦuo ɦuo ɦɔ hu4 ghoh huh 救也助也胡誤切十七 | ZYYY: 護 戶 曉 魚模合 魚模 去聲 合口呼 xu || td. 維護 wéihù (gìngiữ) ] , protect, take care, guard, cover, help, assume side, protection,   {ID453062521  -   2/11/2018 2:37:49 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.