Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hộ, (2) họ, (3) cửa, (4) ngõ 戸 hù (hộ) [ Vh @ QT 戸 (戶, 户) hù < MC ɠɔ < OC *gha:ʔ | cđ MC 遇合一上姥匣 | PNH QĐ fu5, Sp ɠjəu32 | Shuowen: 護也。半門曰戶。象形。凡戶之屬皆从戶。㦿,古文戶从木。侯古切〖注〗𣥘,古文。| Kangxi: 〔古文〕㦿𣥘《唐韻》《正韻》侯古切《集韻》《韻會》後五切,𠀤音祜。《說文》護也。《釋名》所以謹護閉塞也。《六書精薀》室之口也。凡室之口曰戶,堂之口曰門。內曰戶,外曰門。一扉曰戶,兩扉曰門。《易·節卦》不出戶庭。《詩·豳風》塞向墐戶。 又民居曰編戶。《唐六典》戶部掌天下戶口。 || Starostin: door; household. Regular Sino-Viet. is hộ. Cf. also Viet. ngõ 'gate' (one of the cases of Viet. rendering Chinese stops as nasals). Protoform: *k(h)a. Meaning: open, opening. Chinese: 戶 *g_a:ʔ door. *g_a:ʔ door. Burmese: kah to divide, be stretched apart, be spread; tam-khah door, gate. Kachin: c^iŋkha1, nkha1 door, (H) sumkha be wide open. Lushei: ka to open (as mouth, legs); mouth; KC *ka. Comments: Tangkhul kha-moŋ door, Rawang ph@ŋ-kha id.; Sgaw ka to open. Sh. 46, 400, 407, 427; Ben. 120, 134; Luce 2. Cf. *Qw|yj, *Qa., *Qw|yj: door, gate 闈 *w_@j gate. sgo door, go place, room. The Tib. form can be compared with OCh. 畿 *g_@j threshhold or 垓 *k@: territory; a comparison with OCh. 戶 *g_a:? door (see Simon 13, Luce 2, Peiros-Starostin 217, Gong 47) is less probable, since the latter goes well together with PST *k(h)a open, opening. | § 雇 gù (cố) || td. 夜不閉戶 yè bù bì hù (đêm không đóng cửa), 窗戶 chuānghù (cửasổ), 洞戶 dònghù (cửađộng), 高門大戶 gāoméndàhù (nhàcaocửarộng) ] , household, family, gate, door, Also:, family surname of Chinese origin, (Japanese), Kobe,   {ID453097418  -   12/1/2019 1:35:31 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.