Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
合群(1) hợpquần, (2) họpquần, (3) hợpđàn, (4) hợpđoàn, (5) sumhọp 合群 hé​qún (hợpquần) [ Vh @# QT 合群 hé​qún \ Vh @ 合 hé ~ họp 會 huì (hội), 'quây' (tl.), @ 群 qún ~ 'sum'​ | QT 合 hé, gě, gé, xiá (hợp, hiệp, cáp) < MC ɠɤp < OC *gjə:p, *kəp || QT 群 (羣) qún < MC gün < OC *ghur || Handian: (1) 和合群眾;團結群眾。 《荀子·非十二子》:“古之所謂士仕者,厚敦者也,合羣者也。” 楊倞注:“合,謂和合。羣,眾也。”(2) 與集體融洽相處。 老舍《駱駝祥子》五:“他們多少以為他不大合群,彆扭。”(3) 猶成群。 《羊城晚報》1984.5.16:“隨時都會遭到龔擊的家鼠是不會合群嬉耍的,只能獨個兒跳竄奔跑尋開心。” ] **** , fit in, get on well with others, sociable, be gregarious, form a social group for cooperation, get on well with others,   {ID453097702  -   10/6/2019 1:25:03 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.