Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hầu, (2) có, (3) hậu 侯 hóu (hầu) [ Vh @ QT 侯 hóu < MC ɣʌw < OC *gho | *OC 侯 侯 侯 無 ɡoː 矦隸變 | PNH: QĐ hau4, hau6, Hẹ heu2 | Pt 何樓 | Tang reconstruction: *hou hou | Shuowen: 春饗所射侯也. 從人. 從厂. 象張布. 矢在其下. 天子射熊虎豹. 服猛也. 諸侯射熊虎. 大夫射麋. 麋惑也. 士射鹿豕. 為田除害也. 其祝曰. 母若不寧侯. 不朝于王所. 故伉而射汝也. | Kangxi: 《康熙字典·人部·七》侯:〔古文〕𥎦《廣韻》戸鉤切《集韻》《韻會》《正韻》胡溝切,𠀤後平聲。《爾雅·釋詁》公侯,君也。又五等爵之次曰侯。《書·禹貢》五百里侯服。《孔氏曰》侯,𠋫也。斥𠋫而服事。又《史記·秦始皇紀》倫侯。《註》爵𤰞於列侯,無封邑者。倫,類也。又侯,射布也。方十尺曰侯,四尺曰鵠。《儀禮·鄕射禮》天子熊侯白質,諸侯麋侯赤質。大夫布侯,畫以虎豹,士布侯,畫以鹿豕。《註》此所謂獸侯也。又美也。《詩·鄭風》洵直且侯。又發語辭。與惟維同意。《爾雅·釋詁》伊維,侯也。《詩·小雅》侯誰在矣。又《大雅》侯于周服。又《周禮·春官》肆師侯禳。《疏》侯者,𠋫迎善祥。禳者,禳去殃氣。又姓。魏侯嬴。又屈侯,夏侯,柏侯,侯岡,俱複姓。又侯莫𨻰,三字姓。又《諡法》執應八方曰侯。又與兮通。亦語辭。《史記·樂書》高祖過沛,詩三侯之章。《索隱曰》沛詩有三兮,故曰三侯詩。卽大風歌。兮侯古韻通。又通作何。《呂覽·觀表篇》今侯渫過而弗辭。《司馬相如·封禪頌》君乎君乎,侯不邁哉。《註》侯,何也。《說文》本作矦。从人从厂。象張布之狀,矢在其下。鄭司農曰:方十尺曰矦,四尺曰鵠。◎按射侯,古作矦。《漢書》多作矦。从矢取射義,射之有侯,所以𠋫中否,明工拙也。古者以射選賢,射中者獲封爵,故因謂之諸侯。又《蘇子瞻·新渠詩》渠成如神,民始不知。問誰爲之,邦君趙侯。侯叶支韻。 考證:〔《儀禮·鄕飮酒禮》天子熊侯白質。〕謹照原書鄕飮酒禮改鄕射禮。〔《周禮·春官》肆師侯禳。《註》侯者,𠋫迎祥善。禳者,禳去妖祲。〕謹照原文注改疏。祥善改善祥。妖祲改殃氣。| Guangyun: 侯 侯 戸鉤 匣 侯 侯 平聲 一等 開口 侯 流 下平十九侯 ɣə̯u ɣəu ɣu ɣəu ɦəu ɦəu ɦəw hou2 ghu hou 候也何也美也辝也爾雅曰公侯君也又乃也又周禮司裘氏王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠鄭司農云方十尺曰侯四尺曰鵠≆說文本作矦从人从厂象張布之狀矢在其下又姓出上谷河南二望亦漢複姓八氏夏侯氏出自夏禹之後杞𥳑公爲楚所滅其弟佗奔魯魯悼公以佗出自夏后氏受爵爲侯謂之夏侯國而命氏後有去魯之沛者分沛立譙遂有譙魯二望羅國爲楚所滅其後号羅侯氏韓詩外傳云周宣王大夫韓侯子有賢德史記魏有屈侯鮒左傳曹有豎侯[孺/獳]漢有尚書郎栢侯雋吳有張昭師白侯子安又虜三字姓二氏周書有侯莫陳氏侯崇傳云其先魏之别部也又周有大將軍伏侯龍氏名恩户鉤切二十四 || ZYYY: 侯 侯 曉 尤侯開 尤侯 陽平 開口呼 xəu || Môngcổ âmvận: Xiw ɣiw 平聲|| Starostin: In older parts of Shijing used for *g(h)ō - a personal existential copula ('he/she/it has, is'). ] *** , marquis, feudal lord, second of the five orders of ancient Chinese nobility, nobleman or high official in feudal times, Hou, family surname of Chinese origin, Also:, target, target shooter, archer, he, she, it has or is, there is,   {ID453062404  -   12/27/2019 9:21:13 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.