Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hữu, (2) hựu, (3) hộ, (4) giúp 佑 yòu (hữu) [ Vh @ QT 佑 (祐) yòu, yǒu < MC hjəw < OC *wjəʔs | PNH: QĐ jau6, Hẹ ju5 | Kangxi: 《集韻》《韻會》雲九切,音有。佐助也。又《集韻》​​《正韻》與祐同。 《書·湯誥》上天孚佑下民。又葉於愧切,音位。 《楚辭·天問》驚女採薇鹿何祐,北至回水萃何喜。 《註》祐,一作佑。喜,葉音戲。 ◎按《說文》佐佑之佑本作右,音有。今加人作佑,且音宥。而右止爲左右手之右,不詳 《說文》之義矣。 | Guangyun: 宥 于救 云 尤 去聲 宥 開口三等 流 尤 ĭəu iuh/hiow || Starostin: help, assist. A variant of 佑 attested in Yijing. || td. 保佑 băoyòu (phùhộ) ] , help, assist, protect, bless,   {ID10791  -   8/17/2018 4:46:11 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.