Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hương, (2) hướng, (3) xóm, (4) làng, (5) quê 鄕 xiāng (hương) [ Vh @ 鄕 xiāng ~ 'xóm' 村 cūn (thôn) || QT 鄉 (鄉) xiāng (hương, hướng) < MC xjaŋ < OC *hjaŋ | ¶ x- ~ q- | PNH: QĐ hoeng1, Hẹ hiong1 | Kangxi: 《廣韻》許良切《集韻》《韻會》《正韻》虛良切,𠀤音香。《釋名》鄕,向也,衆所向也。《廣韻》萬二千五百家爲鄕。《前漢·食貨志》五家爲鄰,五鄰爲里,四里爲族,五族爲黨,五黨爲州,五州爲鄕,是萬二千五百戸也。 || x. quênhà, quêhương, 村 cūn (thôn) xóm ] *** , birthplace, hometown, place where one was born and had lived, Aslo: country, small village, (archaic) a unit of 12,500 houses   {ID912  -   11/20/2019 5:57:36 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.