Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
鄉關(1) cốhương, (2) làngquê, (3) quêhương, (4) làngcũ 鄉關 xiāngguān (hươngquan) [ Vh @ QT 鄉關 xiāngguān \ VHh @ 鄉 xiāng ~ làng, @ 關 guān ~ 'cố', cũ, quê| QT 鄉 xiāng, xiăng, xiàng (hương, hướng) < MC xjaŋ < OC *hjaŋ || QT 關 guān, chuăn, wān (quan, loan) < MC kwan, ʔwan < OC *kwra:n, *ʔwra:n || Handian: 鄉關 xiāngguān 猶故鄉。 《陳書·徐陵傳》:“ 蕭軒靡禦, 王舫誰持?瞻望鄉關,何心天地?” 隋 孫萬壽《早發揚州還望鄉邑》詩:“鄉關不再見,悵望窮此晨。” 唐 崔顥《黃鶴樓》詩:“日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁。” ] *** , birthplace, hometown, one's native land, native place,   {ID453110236  -   5/12/2018 7:16:48 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.