Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hưu, (2) hòhét, (3) reo 咻 xīu (hưu) [ Viet. 'hòhét' @ '咻咻 xīuxīu (hưuhưu)' Vh @ QT 咻 xīu < MC xǝw < OC *hu | PNH: QĐ heoi2, jau1, Hẹ hiu1 | Kangxi: 《廣韻》况羽切《集韻》《韻會》火羽切,𠀤音詡。《玉篇》噢咻,痛念之聲。《廣韻》噢咻,病聲。《集韻》或省作休。 又《正韻》讙也。 又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤虛尤切,音休。《廣韻》口病聲也。《集韻》或作喣。 又《孟子》衆楚人咻之。《註》咻之者,嚾也。 又《集韻》虛交切,音詨。與烋同,詳火部烋字註。 又《集韻》《類篇》𠀤 吁句 切,音煦。 與呴同。詳呴字註。] *** , call out, jeer, shout, clamor, Also:, make a din, crying and breathing,   {ID453073784  -   4/11/2019 11:40:48 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.