Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hài, (2) cằm 頦 kē (hài) [ Vh @ QT 頦 kē, ké, hài, hái, gāi, găi ~ ht. QT 亥 hài < MC ɠɤj < OC *ghə:ʔ | PNH QĐ: hoi4, hoi5, Hẹ hoi2, goi1 | Shuowen: 醜也。从頁亥聲。戶來切 | Kangxi: 《唐韻》戸來切《韻會》何開切,𠀤音孩。《玉篇》頤下。《韓愈·記夢詩》我手承頦時拄座。 又《集韻》下攺切,音亥。義同。 又《集韻》《正韻》𠀤柯開切,音該。《博雅》醜也。 又《廣韻》古亥切《集韻》已亥切,𠀤音攺。義同。 又《集韻》頰頦也。 | Handian: 頦 kē ◎ 臉的最下部分,在兩腮和嘴的下面。通稱“下巴”、“下巴頦兒”。 ] , chin,   {ID453064898  -   5/24/2018 4:05:33 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.