Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) giác, (2) gạc, (3) giốc, (4) hốc, (4) hóc, (5) xó, (7) cắc, (8) xê, (9) tùvà, (10) mũi, (11) sừng, (12) vai, (13) cạinh, (14) cóc, (15) góc 角 jiăo, jué (giác) [ Viet. 'tùvà' @& '角管 gǔguăn (giácquản)' | Vh @ QT 角 jiăo, jué, lù, gǔ < MC kjawk < OC *kro:k | Pt 古岳 | PNH: QĐ gok3, luk6, Hẹ gok7, luk8 | Shuowen: 獸角也。象形,角與刀、魚相似。凡角之屬皆从角。古岳切 | Guangyun: (1) 禄 盧谷 來 屋一 入聲 屋 開口一等 東 通 luk luk , (2) 覺 古岳 見 覺 入聲 覺 開口二等 江 江 kruk/keok kɔk || Starostin: horn. Viet. gạc is colloquial (with a specialized meaning 'antlers'); another colloquial loanword from the same source is góc 'corner, angle' (cf. also hóc id.?). Regular Sino-Viet. is giác. || Ghichú cung 'giác', một cung trong ngũcung (ngũâm) hò 羽 yǔ (vũ), xự 徵 zhǐ (chủy), xang 商 shāng (thương), xê 角 jué (giác), cống 宮 gōng (cung) || ® 吹管 chuīguăn (tùvà) || td. 卡納維拉爾角 Kănàwéilā'ěr Jiăo (Mũi Canaveral), 角色 juésè (vaitrò), 角度 jiăodù (gócđộ) ] , horn, corner, angle, cape, honk, blowpipe, Also:, dime, antlers, (Vietnamese and Chinese music) a level in sound scale of five notes,   {ID9472  -   3/14/2018 1:42:00 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.