Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) giao, (2) nhựa, (3) cao, (4) cồn, (5) keo 膠 jiāo (giao) [ Vh @ QT 膠 jiāo ~ nhựa \ ¶ j- ~ nh- (QĐ 膠 gaau1) | QT 膠 jiāo, háo, jiăo, jiào, năo, qiāo < MC kɑw < OC *kri:w | *OC (1) 膠 翏 幽 交 krɯːw , (2) 膠 翏 幽 敎 krɯːws , (3) 膠 翏 幽 敲 kʰrɯːw 校本改目旁 | PNH: QĐ gaau1, Hẹ gau1, TrC ga1 | Shuowen: 《肉部》膠:昵也。作之以皮。从肉翏聲。 | Kangxi: 《康熙字典·肉部·十一》膠:《唐韻》古肴切《集韻》《韻會》《正韻》居肴切,𠀤音交。《說文》昵也。作之以皮。《徐曰》昵,黏也。《玉篇》煮用其皮,或用角。《廣韻》膠漆。《周禮·冬官考工記·輪人》施膠必厚。又《弓人》凡相膠,欲朱色而昔。昔也者,深瑕而澤,紾而摶廉。鹿膠靑白,馬膠赤白,牛膠火赤,鼠膠黑,魚膠餌,犀膠黃。凡昵之類,不能方。《註》昔音錯。純赤之中,文又交錯也。澤,表裏有文,色潤澤也。紾,縝密。摶,音團,團圓也。廉,利也。昵,本作𩸨。不方柔韌,不取其方整也。又《爾雅·釋詁》膠,固也。《疏》膠者,所以固物。《詩·小雅》德音孔膠。《傳》膠,固也。又《博雅》欺也。又戾也。《史記·司馬相如傳》蜿灗膠戾。《註》膠戾,邪曲也。又《廣韻》太學也。《正字通》東膠,周學名。周之學,成均居中,左東序,右瞽宗。東膠卽東序也。又《集韻》糾也。《禮·王制》養國老於東膠。《註》膠之言糾也。又《正韻》黏泥不通。《莊子·逍遙遊》置杯焉則膠。又膠葛,氣也。《前漢·揚雄傳》撠膠葛,騰九閎。《註》膠葛,上淸之氣也。又《韻會》和也。《詩·鄭風》雞鳴膠膠。《傳》膠膠,猶喈喈也。又詐也。《揚子·方言》膠,譎詐也。涼州西南之閒曰膠。又《韻會》水名。萊州有膠水。又地名。《戰國策》以膠東委於燕。又姓。《前漢·古今人表》膠鬲。又《廣韻》古孝切《集韻》居效切,𠀤音敎。義同。又《韻會》《正韻》𠀤古巧切,音絞。動撓貌。《莊子·天道篇》膠膠擾擾乎。《音義》交卯反。又《集韻》女巧切,音橈。澩膠,雜亂貌。又乎刀切,音豪。戾也。《楚辭·九辯》何况一國之事兮,亦多端而膠加。《註》膠加,戾也。音豪。又《五音集韻》口交切,音敲。面不平也。| Guangyun: (1) 膠 交 古肴 見 肴 肴 平聲 二等 開口 肴 效 下平五肴 kau kau kau kau kɣau kɯau kaɨw jiao1 krau keau 膠漆亦太學也又姓史記紂臣膠鬲 , (2) 膠 敲 口交 溪 肴 肴 平聲 二等 開口 肴 效 下平五肴 kʰau kʰau kʰau kʰau kʰɣau kʰɯau kʰaɨw qiao1 khrau qeau [膠/𥉾]面不平也 , (3) 膠 敎 古孝 見 肴 效 去聲 二等 開口 肴 效 去三十六效 kau kau kau kau kɣau kɯau kaɨw jiao4 krauh keaw 膠黏物又音交 || ZYYY: 膠 交 見 蕭豪齊一 蕭豪 陰平 齊齒呼 kiau || Môngcổ âmvận: gÿaw gyaw kjaw 平聲 || td. 樹膠 shùjiāo (caoxu), 膠漆 jiāoqī (keosơn), 膠袋 jiāo​dài (túinhựa) ] **** , glue, gum, resin, sap, anything sticky, rubber; plastic, stick on, stick together, adhere, Also:, together, unite, in unison, stubborn, obstinate, family surname of Chinese origin,   {ID11507  -   11/29/2018 10:29:48 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.