Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) giá, (2) gieo, (3) gạo, (4) cấy 稼 jià (giá) [ Vh @ QT 稼 jià < MC kɒ < OC *kras < **kra:, **krag | *OC 稼 家 魚 駕 kraːs | PNH: QĐ gaa3, Hẹ ga5 | cđ MC 假開二去禡見 | Shuowen: 《禾部》稼:禾之秀實為稼,莖節為禾。从禾家聲。一曰稼,家事也。一曰在野曰稼。 | Kangxi: 《康熙字典·禾部·十》稼:《唐韻》古訝切《集韻》《韻會》居訝切《正韻》居亞切,𠀤音駕。種之曰稼,斂之曰穡。《書·洪範》土爰稼穡。《疏》種穀曰稼,若嫁女之有所生然。《說文》禾之秀實爲稼,莖節爲禾。《詩·豳風》十月納禾稼。又《說文》一曰在野曰稼。又《說文》一曰稼,家事也。又叶古五切,音鼓。《韓愈·送李愿序》盤之中,維子之宮。盤之土,維子之稼。又叶居賀切,音箇。《陸雲詩》有奄萋萋,甘雨未播。黍稷方華,中田多稼。庭槐振藻,園桃阿那。《集韻》稼,或省作家。| Guangyun: 稼 駕 古訝 見 麻二開 禡 去聲 二等 開口 麻 假 去四十禡 ka ka ka ka kɣa kɯa kaɨ jia4 krah keah 稼穡種曰稼斂曰穡 || ZYYY: 稼 駕 見 家麻齊 家麻 去聲 齊齒呼 kia || Môngcổ âmvận: gÿa gya kja 去聲 || Starostin: Protoform: *kra: (~g-) . Meaning: a k. of grain. Chinese: 稼 *kra:s grain. Tibetan: khra a sp. of grain (cf. also gro wheat). Lepcha: ko-gro/ (-zo) a spec. of grain. Comments: Peiros-Starostin 218. | Dialects: Tn tʂia3, Ta tʂia3, Ðn tʂia3, Hk tʂia11, Tx tʂia11, Dc tʂia3, Tc tʂia31 (lit.); ka31, Ôc ko31, Ts tʂia31, Sp tʂio31, Nx ka31, Hẹ ka3, QÐ ka31, TrC ke31, Pk ka31, Th ka3 || td. 稼穑 jiàsè (gieogặt) ] *** , sow, sow grain, be engaged in agricultural production, farming, farm, Also:, rice, grain, cereals, ear, sheaves of grain, crop, (Viet.), bean sprout,   {ID10842  -   6/12/2019 10:00:20 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.