Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) giáng, (2) cảng, (3) hông, (4) hồng 洚 jiàng (giáng) [ Vh @ QT 洚 (洪) jiàng (giáng, cảng, hông, hồng) ~ ht. QT 降 jiàng, xiáng, xiàng (giáng, hàng) < MC kɒuŋ, gɑŋ, guaŋ < OC *kru:ŋs, *ghru:ŋ | *OC (1) 洚 夅 終 絳 kruːŋs, (2) 洚 夅 終 栙 ɡruːŋ , (3) 洚 夅 東 洪 ɡloːŋ , (4) 洚 夅 終 䃔 ɡluːŋ | PNH: QĐ gong3, Hẹ gong5 | Kangxi: 《康熙字典·水部·六》洚:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤古巷切,音絳。《說文》水不遵道也。《孟子》洚水警余。又水逆行謂之洚水。又水名。與降同。《書·禹貢》北過降水,至于大陸。又《廣韻》戸公切《集韻》《韻會》《正韻》胡公切。𠀤與洪同。《六書故》洚洪實一字。又《廣韻》戸冬切《集韻》戸攻切,𠀤音䃔。又《廣韻》下江切《集韻》胡江切,𠀤降平聲。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤胡貢切,音哄。義𠀤同。《集韻》或作浲。|| Guang: (1) 洚 洪 戸公 匣 東一 東 平聲 一等 開口 東 通 上平一東 ɣuŋ ɣuŋ ɣuŋ ɣuŋ ɦuŋ ɦuŋ ɦəwŋ hong2 ghung hung , (2) 洚 䃔 戸冬 匣 冬 冬 平聲 一等 開口 冬 通 上平二冬 ɣuoŋ ɣuoŋ ɣoŋ ɣoŋ ɦuoŋ ɦuoŋ ɦawŋ hong2 ghuung hvng, (3) 洚 栙 下江 匣 江 江 平聲 二等 開口 江 江 上平四江 ɣɔŋ ɣɔŋ ɣɔŋ ɣɔŋ ɦɣʌŋ ɦɯɔŋ ɦaɨwŋ xiang2 ghrung heong , (4) 洚 絳 古巷 見 江 絳 去聲 二等 開口 江 江 去四絳 kɔŋ kɔŋ kɔŋ kɔŋ kɣʌŋ kɯɔŋ kaɨwŋ jiang4 krungh keonq || ZYYY: 洚 絳 見 江陽齊 江陽 去聲 齊齒呼 kiaŋ ] ***** , flood,   {ID453063712  -   7/9/2019 9:05:52 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.