Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) duy, (2) bui, (3) là, (4) vì, (5) nghĩ, (6) giữ 維 wéi (duy) [ Vh @ QT 維 (惟, 唯) wéi < MC jwi < OC *wij | *OC 維 唯 脂 惟 ɢʷi | Pt 以追 | PNH: QĐ wai4, Hẹ wi2, wui2 | Shuowen: 《糸部》維:車蓋維也。从糸隹聲。 | Kangxi: 《康熙字典·糸部·八》維:《廣韻》以追切《集韻》《韻會》夷隹切,𠀤音惟。《說文》車蓋維也。又《博雅》係也。《詩·小雅》縶之維之。《傳》維,繫也。《公羊傳·昭二十四年》且夫牛馬維婁。《註》繫馬曰維,繫牛曰婁。又《詩·小雅》四方是維。《周禮·夏官·大司馬》以維邦國。《註》維,猶連結也。又《儀禮·太射禮》中離維綱。《註》侯有上下綱,其邪制射舌之角爲維。又《爾雅·釋天》太歲在巳曰屠維。又《前漢·賈誼傳》是猶度江河亡維楫。《註》維,所以繫船。又《管子·牧民篇》國有四維,一曰禮,二曰義,三曰廉,四曰恥。又《淮南子·天文訓》帝張四維,運之以斗。又《楚辭·天問》幹維焉繫。《註》維,綱也。又《爾雅·釋詁》伊維侯也。《註》發語辭。《韻會》案六經惟維唯三字皆通作語辭,又訓獨,尚書助辭皆用惟字,詩助辭多用維字,左傳助辭用唯字,論語助辭用惟字。新安朱氏曰:惟从心,思也。維糸,繫也。唯从口,專辭也,應辭也。然皆語辭,古書皆通用之。又地名。《史記·管晏列傳》晏平仲嬰者,萊之夷維人也。《註》應劭曰:故萊夷維邑。又姓。《姓氏急就篇》漢維汜,妖巫,卷縣人。又於恭切,音雍。《周禮·夏官·職方氏》其浸盧維。《釋文》盧音雷。維,於恭反。| Guangyun: 維 惟 以追 以 脂A合 脂A 平聲 三等 合口 脂A 止 上平六脂 jwi jiuɪ jʷi jwi wei2 jyi jvi 豈也隅也持也繫也說文曰車蓋維也 || ZYYY: 維 微 微 齊微合 齊微 陽平 合口呼 ʋui || Ghichú: 'bui' là một từcổ trong tiếngViệt, cónghĩalà 'duynhất'. Khôngkhókhăngì để ta nhậnra mối quanhệ giữa hai âmđầu 'w-' và 'b-'. Trong tiếng Hẹ còncó âm 'wui2', âmcổ Trungnguyên /ʋui/ || Starostin: impersonal equational copula: to be, it is. Schüssler reconstructs the word with *l- (*ljuǝj), but it very clearly rhymes in *-ij in OC and thus must have possessed a labial initial. For initial *w- (not *wh-) cf. Xiamen i2, Chaozhou zui2, Fuzhou mi2 (the last two forms reflect a secondary Min nasalisation). The word is alternatively written in Early Zhou as ** or 惟. The original meaning and reading of the character is *wij 'to bind, tie' attested in Early Zhou (Shuowen glosses it as 'cover of a carriage' - perhaps as 'smth. tied'?). The etymology of the copula is not quite clear: perhaps one should relate it to 為 *waj 'to do, make' q.v. (with *-aj / *-ij as old vowel alternation?). | td. 思維 sīwéi (suynghĩ), 維持 wéichí (giữgìn) ] , hold together, preserve, maintain, safeguard, dimension, think, Also:, only, solely, purely, (impersonal equational copula) to be, it is, (short form for) Uighur 維吾爾   {ID453072350  -   4/3/2018 12:23:19 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.