Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) du, (2) dặc, (3) lu, (4) lờ, (5) lâu, (6) dàu, (6) dài, (7) giật 悠 yōu (du) [ Vh @ QT 悠 yōu, yóu < MC jǝw, zhǝw < OC *lhu | *OC 悠 攸 幽 猷 lɯw | PNH: QĐ jau4, Hẹ yu2 | Tang reconstruction: iou | Shuowen: 《心部》悠:憂也。从心攸聲。 | Kangxi: 《康熙字典·心部·七》悠:《唐韻》以周切《集韻》《韻會》夷周切,𠀤音由。《說文》憂也。从心攸聲。《詩·小雅》悠悠我里。《註》悠悠,憂也。又思也。《詩·周南》悠哉悠哉。《箋》思之哉思之哉。又遠也。《詩·鄘風》驅馬悠悠。《註》悠悠,遠貌。又《周頌》於乎悠哉。《傳》悠,遠也。又行貌。《詩·小雅》悠悠南行。又眇邈無期貌。《詩·正風》悠悠蒼天。又閒暇貌。《詩·小雅》悠悠旆旌。又通作攸。《孟子》攸然而逝。《前漢·班固敘傳》攸攸外寓。又通作繇。《前漢·韋賢傳》犬馬繇繇。讀作悠悠。又叶延知切,音移。《梁竦悼騷賦》彼皇麟之高舉兮,煕太淸之悠悠。臨岷川以懷恨兮,指丹海以爲期。 考證:〔《詩·大雅》悠悠南行。〕謹照原書大雅改小雅。| Guangyun: 悠 猷 以周 以 尤 尤 平聲 三等 開口 尤 流 下平十八尤 jĭəu jɨu jiu juw you2 ju jou 逺也遐也思也憂也 || ZYYY: 悠 尤 影 尤侯齊 尤侯 陽平 齊齒呼 iəu || Môngcổ âmvận: yiw jiw 平聲 || Starostin: One of the cases of irregular (dialectal) development of OC *lh- > MC j- (normally zjǝw would be expected). Modern dialects almost uniformly point to an aspirated (voiceless) initial, cf. Xiamen, Chaozhou, Fuzhou iu1, Meixian jiu1, Mand. yōu. || td. 悠悠 yōuyōu (lâulắc, dàudàu, dằngdặc), 忽悠 hūyōu (lờmờ, lumờ) ] *** , be far away, remote, long-trailing, distant, long, eternal, longing, persistent, Also:, concern, grief, saddened, be detuned, to jerk, flicker, (with the force), shake,   {ID453084775  -   1/1/2020 11:45:49 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.