Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
棪 yǎn (diễm) [ Vh @ QT 棪 yǎn, yàn ~ ht. QT 炎 yán, yàn, tán (viêm, đàm, diễm) < MC ɦem < OC *wam | *OC 棪 炎 談 琰 lamʔ | Shuowen: 《木部》棪:遬其也。从木炎聲。讀若三年導服之導。 | Kangxi: 《康熙字典·木部·八》棪:《廣韻》《集韻》𠀤以冉切,音剡。《說文》㯈其也。《爾雅·釋木》棪,㯈其。《郭註》實似柰,赤,可食。《山海經》堂庭之山多棪木。《註》別名連。 又《異物志》梓棪樹,大十圍,材貞勁,非利剛截不能剋,堪作船。又《集韻》習琰切,音燄。木名。膠可和香爲蘇合。又《集韻》余廉切,音鹽。義同。|| Handian: 棪 yǎn ◎ 古書上說的一種樹,果實似柰,紅色,可以吃。棪 yàn ◎ 古書上說的一種有膠質的樹。| Guangyun: 棪 琰 以冉 以 鹽A 琰A 上聲 三等 開口 鹽A 咸 上五十琰 jĭɛm jiᴇm jiɛm jiam yan3 jemx jeem 木名實似柰可食 ] **** , yan, name of of a kind of edible fruit tree as mentioned in ancient books, Also:, rubber tree mentioned in ancient books,   {ID453074277  -   11/19/2018 12:29:39 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.