Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) dự, (2) từ, (3) củtừ 蕷 yù (dự) [ Viet. 'củtừ' @&# '薯蕷 shǔyù (thựdự)' ~ Vh @ QT 蕷 yù ~ ht. QT 預 yù < MC jya < OC *jɨa | *OC 蕷 予 魚 豫 las 薯蕷俗同藷藇 | PNH: jyu6, Hẹ j5 | Kangxi: 《康熙字典·艸部·十三》蕷:《唐韻》羊洳切,音預。薯蕷。| Guangyun: 蕷 豫 羊洳 以 魚 御 去聲 三等 開口 魚 遇 去九御 jĭo jɨʌ jiɔ jɨə̆ yu4 joh jvh 薯蕷俗 || Môngcổ âmvận: yÿu jy 去 || Handian: 蒣 xú ​​◎ 古書上說的一種草。蒣 shú ◎ 古同 “稌”,薯蕷。一種草本植物,根圓柱形,含澱粉和蛋白質,可食。亦稱 “山藥”。 || Ghichú: 薯蕷 shǔyù (củmài) cònlà têngọi dângian của tên câythuốc 淮山 huáishān (hoàisơn), còn gọlà 山薯 shānshǔ (khoainúi), 山藥 shānyào (sơndược), 薯蕷 shǔyù (thựdự), 長薯 chángshǔ (trườngrghự), 條薯 tiáoshǔ (điềuthự), 田薯 tiánshǔ (khoaiđồng), 大薯 dàshǔ (khoaito), 山藥薯 shānyàoshǔ (sơndượcthự), 紅薯 hóngshǔ (khoaihồng), 山芋 shānyù (sơndụ), 瓶仔薯 píngzéishǔ.] ** , wild yam, wild potato, dioscoreaceae,   {ID453075669  -   3/5/2018 2:45:54 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.