Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) dạng, (2) món, (3) vẻ, (4) nét, (5) dáng 样 yáng (dạng) [ Vh @ QT 样 yáng, yàng, xiàng ~ QT 樣 yàng, xiàng < MC jaŋ < OC *laŋs | *OC (1) 样 羊 陽 臧 ʔslaːŋ 見方言 , (2) 样 羊 陽 陽 laŋ 見方言 | PNH: QĐ joeng6 | Kangxi: 《康熙字典·木部·六》样:《廣韻》與章切《集韻》餘章切,𠀤音陽。《廣韻》槌也。《方言》懸蠶柱,自關而東謂之槌,齊謂之样。又《集韻》徐羊切,音詳。又兹郞切,音臧。義𠀤同。| Guangyun: 样 陽 與章 以 陽開 陽 平聲 三等 開口 陽 宕 下平十陽 jĭaŋ jɨɐŋ jiɐŋ jɨaŋ yang2 jang jang 廣雅云样槌也方言曰懸蠶柱齊謂之样 样 臧 則郎 精 唐開 唐 平聲 一等 開口 唐 宕 下平十一唐 tsɑŋ tsɑŋ tsɑŋ tsɑŋ tsɑŋ tsɑŋ tsaŋ zang1 cang zang 槌也出廣雅 || ZYYY: 樣 瀁 影 江陽齊 江陽 去聲 齊齒呼 iaŋ || Môngcổ âmvận: yang jaŋ 去聲 ] *** , shape, form, pattern, style, kind, appearance, Also:, seem, appear to be, item,   {ID453120256  -   6/13/2019 1:21:17 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.