Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) dịch, (2) dích, (3) đố, (4) giải, (5) ghét 斁 yì (dịch) [ Vh @ QT 斁 (歝, 殬) yì (dịch, dích), dù (đố) < MC jek < OC *Łiak | OC * (1) 斁 睪 暮 妒 ʔl'aːɡs , (2) 斁 睪 暮 渡 l'aːɡs , (3) 斁 睪 鐸 繹 laːɡ | PNH: QĐ dou3, jik6, Hẹdu5, TrC iah8 || Shuowen: 《攴部》斁:解也。从攴睪聲。《詩》云:「服之無斁。」斁,猒也。一曰終也。 | Kangxi: 《康熙字典·攴部·十三》斁:《唐韻》《廣韻》羊益切《集韻》《類篇》《韻會》《正韻》夷益切,𠀤音亦。《說文》解也,厭也。《書·太甲》朕承王之休無斁。《傳》我承王之美無厭。《詩·周南》服之無斁。《箋》乃能整治之,無厭倦。又《說文》一曰終也。又《小爾雅》明也。又《廣韻》當故切《集韻》《正韻》都故切,𠀤音妒。同殬。敗也。《書·洪範》彞倫攸斁。《傳》斁,敗也。《釋文》多路反。《說文》引洪範作殬。《詩·大雅》耗斁下土。《箋》斁,敗也。《釋文》《說文》字林皆作殬。又《前漢·薛宣傳》不得其人,則大職墮斁。《註》斁,丁固反。壞也。又《集韻》同都切,音徒。塗也。周書,斁丹雘。◎按今書梓材,惟其塗塈茨,又惟其塗丹雘。疏於二文皆言斁卽古塗字。則塗本有作斁者,而《說文》引書作𢾅。書古文訓亦作𢾅。蓋𢾅譌爲斁也。又《集韻》徒故切,音度。義同。又《韻補》叶弋灼切。《枚乗·七發》誠不必悔,決絕以諾。高歌𨻰唱,萬歲無斁。 | Guangyun: (1) 斁 渡 徒故 定 模 暮 去聲 一等 開口 模 遇 去十一暮 dʱuo du do do duo duo dɔ du4 doh duh 猒也一曰終也詩云服之無斁又音亦 , (2) 斁 妒 當故 端 模 暮 去聲 一等 開口 模 遇 去十一暮 tuo tu to to tuo tuo tɔ du4 toh tuh 上同 , (3) 斁 繹 羊益 以 昔開 昔 入聲 三等 開口 清 梗 入二十二昔 jĭɛk jiᴇk jiɛk jiajk yi4 jek jek 猒也 || ZYYY: 斁 杜 端 魚模合 魚模 去聲 合口呼 tu || Môngcổ âmvận: (1) yi ji 入聲 , (2) du tu 去聲 , (3) tu du 去聲 || Starostin: Another reading of the character is *Łāks, MC dò (FQ 徒故), Pek. dù 'to destroy' (there is also a MC FQ 當故 suggesting a MC variant *tò (reflected also in Go tu) - which is either a mistake or a late dialectal form; t- is completely irregular in this phonetic series). ] ** , be weary of, tired of, weary, dislike, detest, Also:, explain, ruin, detroy,   {ID453074904  -   10/17/2018 2:36:31 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.