Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cuống, (2) càng 誆 kuāng (cuống) [ Vh @ QT 誆 kuāng (cuống, càng) < MC khyaŋ < OC *kuaŋ | PNH: QĐ hong1, Hẹ kiong1 || Kangxi: 《廣韻》渠放切《集韻》具放切,𠀤狂去聲。《類篇》誑也。《廣韻》謬言也。 又《集韻》求往切,狂上聲。義同。 又《字彙》今律爲誆騙字。讀平聲。 ] , mislead, swindle, cheat, deceive, lie, (Viet.), talk nonsense,   {ID453065168  -   11/3/2018 8:01:06 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 13. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and we cannot guarantee all those words are translated with abosute accuracy. So use this website at your own risk and, especially, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or for legal advice. Your comments and corrections are always welcome.