Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
魑魅 魑魅 chī​mèi (chímuội) [ Vh @# QT 魑魅 chī​mèi ~ QT 螭魅 chī​mèi \ Nh @ 魑 chī ~ sứ, @ 魅 mèi ~ 'quỉ ' 鬼 guǐ (quỷ) | QT 魑 chī​ < MC ʈhe < OC *srhaj || QT 魅 mèi < MC mɔj < OC *mjə:ts || Guoyu Cidian: 魑魅 chīmèi 傳說中山林間害人的精怪。人面獸身四足,好魅惑人,為山林異氣所生。 唐.杜甫.天末懷李白詩:「文章憎命達,魑魅喜人過。」 亦作「螭魅」。 ] *** , spirits in mountains, demon, spirits and devils,   {ID453109899  -   3/11/2018 9:00:36 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.