Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) chung, (2) chùn 蹱 zhōng (chung) [ Vh @ QT 蹱 zhōng ~ ht. QT 鐘 zhōng < MC tʂoŋ < OC *toŋ | PNH: QĐ zhung1 | Kangxi: 《康熙字典·足部·十二》蹱:《廣韻》職容切《集韻》《韻會》諸容切,𠀤音鍾。行不正貌。或作㣫。《玉篇》躘蹱,小兒行。《類篇》躘蹱,不能行。又《集韻》癡凶切,音傭。又丑用切,音憃。義𠀤同。 | Guangyun: (1) 鍾 職容 章 鍾 平聲 冬 開口三等 通 鍾 tɕĭwoŋ cjyung/tjvng , (2) 蹱 丑凶 徹 鍾 平聲 冬 開口三等 通 鍾 ţʰĭwoŋ thryung/thivng , (3) 蹱 丑用 徹 鍾 去聲 宋 開口三等 通 鍾 ţʰĭwoŋ thryungh/thivnq || § 躘蹱 lǒngzhōng (lùmchùm) ] , stagger along, fall,   {ID453109098  -   10/11/2017 7:05:24 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.