Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) chung, (2) mùng, (3) mồng, (4) mùngtơi, (5) mồngtơi 蔠 zhōng (chung) [ Viet. 'mùngtơi', 'mồngtơi' @&# '蔠葵 zhōngkuí (chungquỳ)' | QT 蔠 zhōng ~ ht. QT 終 zhōng < MC tʂʊŋ < OC *tuŋ | *OC 蔠 冬 終 終 tjuŋ 見爾雅 | PNH: QĐ zung1 | Kangxi: 《康熙字典·艸部·十一》蔠:《唐韻》職戎切,音終。《爾雅·釋草》蔠葵,蘩露。見葵字註。 | Guangyun: 蔠 終 職戎 章 東三 東 平聲 三等 開口 東 通 上平一東 tɕi̯uŋ tɕĭuŋ tɕiuŋ tɕiuŋ tɕɨuŋ tɕiuŋ cuwŋ zhong1 cjung tjung 蔠葵蘩露也 || Handian: 蔠 zhōng ◎ 〔蔠葵 zhōngkuí〕一種草本植物,嫩葉可食。| Guoyu Cidian: 蔠葵 zhōngkuí 植物名。落葵科落葵屬,一年生草本。原產於熱帶地區。蔓生,莖葉肉質柔軟,長達一至二公尺;葉互生,呈卵形或圓形。夏秋間,葉腋抽長花軸,開紫黃色穗狀花序。漿果熟時呈紫黑色。嫩葉可供食用。 或稱為「落葵」。|| Wikipedia: Basella alba is an edible perennial vine in the family Basellaceae. It is found in tropical Asia and Africa where it is widely used as a leaf vegetable. It is native to the Indian Subcontinent, Southeast Asia and New Guinea. It is reportedly naturalized in China, tropical Africa, Brazil, Belize, Colombia, the West Indies, Fiji and French Polynesia. | Mồngtơi hay mùngtơi (danh pháp hai phần: Basella alba L., đồng nghĩa B. rubra, B. cananifolia, B. cordifolia, B. crassifolia, B. japonica, B. lucida, B. nigra, B. ramosa, B. volubilis) là một loạicây thuộchọ Mồngtơi (Basellaceae). ] **** , vine spinach, red vine spinach, climbing spinach, creeping spinach, buffalo spinach, Malabar spinach, Ceylon spinach, Basella alba,   {ID453115423  -   5/2/2018 6:56:41 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.