Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) chung, (2) xong, (3) chót 終 zhōng (chung) [ Vh @# QT 終 zhōng < MC tʂʊŋ < OC *tuŋ | Pt 職戎 | PNH: QĐ zung1, Hẹ zhung1 | Shuowen: 絿絲也。从糸冬聲。𠂂,古文終。職戎切〖注〗𣊂、𤽘、𣧩、𠔾、𢍐、𣈩、夂,古文終。 | 〔古文〕𣊂𤽘𣧩𠔾𡦿𢍐𣈩𤽬夊《廣韻》職戎切《集韻》《韻會》之戎切,𠀤音螽。《說文》絿絲也。 又《玉篇》極也,窮也。《集韻》一曰盡也。《易·繫辭》《易》之爲書也,原始要終。《書·仲虺之誥》愼厥終,惟其始。《詩·大雅》高朗令終。 又《禮·檀弓》君子曰終,小人曰死。 || Starostin: to end, terminate; complete, persist; end. In Viet. cf. perhaps also xong 'to finish, end'. ] , finish, end, finally, in the end, final, terminate, complete, persist, (negatively implication), that's it,   {ID10460  -   10/11/2017 7:05:22 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.