Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
眞情(1) chântình, (2) thậttình, (3) thiệttình, (4) thựctình 眞情 zhēn​qíng (chântình) [ Vh @ QT 眞情 zhēn​qíng \ Vh @ 真 zhēn​ ~ thực, thiệt { ® <~ 真實 zhēn​shí (chântật) || QT 真 (眞) zhēn < MC tʂin < OC *tin || Handian: 真情 zhēnqíng (1) 本心;真實的感情。 《楚辭·東方朔<七諫·自悲>》:“狐死必首丘兮,夫人孰能不反其真情。” 王逸注:“真情,本心也。” (2) 實在的情況。茅盾《童年·長壽夫婦的悲劇》:“母親一想,這就不能不把真情告訴長壽,並且要他寬心。” ​] *** , real situation, the truth, Also:, true feelings, truthful, faithful,   {ID453118760  -   3/3/2018 9:34:47 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.