Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) châu, (2) chu 珠 zhū (châu) [ Vh @ QT 珠 zhū (chu, châu) < MC tʂʊ < OC *to | *OC 珠 朱 侯 朱 tjo | PNH: QĐ zyu1, Hẹ zu1 | Tang reconstruction: jio | Shuowen: 《玉部》珠:蚌之陰精。从玉朱聲。《春秋國語》曰:「珠以禦火灾」是也。 | Kangxi: 《康熙字典·玉部·六》珠:《唐韻》章俱切《集韻》鍾輸切《正韻》專于切,𠀤音朱。《說文》蚌之隂精。春秋國語曰:珠以禦火災,是也。《通雅》古有辟塵珠,辟寒珠,夜光照乗,大者徑寸,或出於龍魚異物腹中,非獨出於蚌也。陸佃云:龍珠在頷,蛇珠在口,魚珠在眼,鮫珠在皮,𪔀珠在足,蛛珠在腹,皆不及蚌珠。《沈懷遠·南越志》珠有九品,寸五分以上至寸八九分者爲大品,有光彩,一邊小平似覆釜者名璫珠,璫珠之次名走珠,走珠之次爲滑珠,滑珠之次爲磊砢珠,磊砢珠之次爲官珠雨珠,官雨珠之次爲稅珠,稅珠之次爲蔥珠。見續博物志。《書·禹貢》淮夷𧓍珠曁魚。《周禮·天官·玉府》若合諸侯,則共珠槃玉敦。又《博物志》江珠,琥珀別名。又《正字通》山海經濫水注:漢水多𩶯𩶆之魚,狀如覆銚,是生珠玉數,歷山楚水多白珠,蜀郡平澤出靑珠。左思云:靑珠黃環,西國琅玕碧珠,皆寶石名之以珠者也。又地名。《前漢·武帝紀》珠厓儋耳。《註》二郡在大海中,崖岸之邊出眞珠,故曰珠崖。《穆天子傳》天子舍于珠澤。《註》珠澤在越巂。《水經注》若水旁有光珠穴。又木名。《山海經》開明北有視玉珠樹。《註》論衡云:珠樹似珠,非眞珠也。又連珠,文家篇名。《傅𤣥序》連珠興於漢章帝之世,班固,賈逵,傅毅三子受詔作之,不指說事情,假喻達旨,合古詩勸興之義,欲使歷歷如貫珠,易睹而可悅也。《沈約·註連珠表》竊尋連珠之作,始於子雲,謂辭句連續,互相發明,若珠之結排也。又《韻補》叶音周。《易林》老猾大偸,東行盜珠。 | Guangyun: 珠 朱 章俱 章 虞 虞 平聲 三等 合口 虞 遇 上平十虞 tɕi̯u tɕĭu tɕio tɕio tɕɨo tɕio cuə̆ zhu1 cjyo tju 珠玉白虎通曰德至深淵則海出明珠 || ZYYY: 珠 諸 照 魚模撮 魚模 陰平 撮口呼 tʂiu || Môngcổ âmvận: jÿu tʂy 平聲 ] ***** , pearl, precious stone, gem, jewel,   {ID10795  -   8/10/2018 2:53:06 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.