Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) chính, (2) chánh, (3) chinh, (4) giêng, (5) đang, (6) đúng, (7) thẳng 正 zhèng (chánh) [ Vh @ QT 正 zhèng, zhēng (chính, chánh, chinh) < MC tsjeŋ < OC *teŋ < PC **tjiaŋ | *OC (1) 正 正 耕 征 tjeŋ 甲文從止丁聲,徵初文 , (2) 正 正 耕 政 tjeŋs | PNH: QĐ zeng3, zing1, zing3 Hẹ zhang1, zhang5, zang5, zhin5 | Shuowen: 是也。从止,一以止。凡正之屬皆从正。㱏,古文正从二。二,古上字。𧾸,古文正从一足。足者亦止也。之盛切〖注〗徐鍇曰:“守一以止也。” | Kangxi: Kangxi: 《康熙字典·止部·止部》正:〔古文〕㱏𣥔𤴓𧾸《唐韻》《韻會》《正韻》𠀤之盛切,音政。《說文》是也。从止一以止。《註》守一以止也。《新書·道術篇》方直不曲謂之正。《易·乾卦》剛健中正。《公羊傳·隱三年》君子大居正。又備也,足也。《易·乾·文言》各正性命。《書·君牙》咸以正罔缺。又《爾雅·釋詁》正,長也。《郭註》謂官長。《左傳·隱六年》翼九宗五正。《杜註》五正,五官之長。又《昭二十九年》木正曰句芒,火正曰祝融,金正曰蓐收,水正曰𤣥冥,土正曰后土。又官名。《禮·王制》史以獄成告於正。《鄭註》正,於周鄕師之屬,今漢有正平丞,秦所置。又朼載也。《周禮·夏官》諸子大祭祀,正六牲之體。《註》正謂朼載之。朼,亦作匕。又常也。朱子云:物以正爲常。又正人,尋常之人也。《書·洪範》凡厥正人。《朱子·語錄》是平平底人。又定也。《周禮·天官》宰夫令羣吏,正歲會,正月要。《註》正,猶定。又決也。《詩·大雅》維龜正之。又治其罪亦曰正。《周禮·夏官》大司馬九伐之法,賊殺其親則正之。《註》正之者,執而治其罪。《王霸記》曰:正,殺之也。又直也。《易·坤·文言》直其正也。《爾雅·釋泉》濫泉正出。正出,直出也。又平質也。《論語》就有道而正焉。《屈原·離騷》指九天以爲正。《註》謂質正其是非也。又以物爲憑曰正。《儀禮·士昏禮》父戒女,必有正焉,若衣若筓。《註》有正者,以託戒使不忘。又釐辨也。《論語》必也正名乎。又四月亦曰正月。《詩·小雅》正月繁霜。《箋》夏之四月,建巳之月。《疏》謂之正月者,以乾用事,正純陽之月。又《杜預·左傳·昭十七年註》謂建巳正陽之月也。正,音政。又預期也。《孟子》必有事焉而勿正。《公羊傳·僖二十六年》師不正反,戰不正勝。又三正。《史記·歷書》夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月,蓋三王之正若循環然。《後漢·章帝紀》王者重三正,愼三微。《註》三正,天地人之正。又人臣之義有六正,謂聖臣、良臣、忠臣、智臣、貞臣、直臣也。見《說苑》。又七正,日月五星也。《書·舜典》作七政。《史記·律書》作七正。又八正,謂八節之氣,以應八方之風。《史記·律書》律歷,天所以通五行八正之氣。又《大品經說》八正,曰正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。《王屮·頭陀寺𥓓文》憑五衍之軾,拯溺逝川。開八正之門,大庇交喪。又先正,先賢也。《書·說命》昔先正保衡。又諡法。《汲冢周書》內外賔服曰正。又與政通。《詩·小雅》今兹之正。《禮·月令》仲春班馬正。皆與政同。又朝覲曰朝正。《左傳·文三年》昔諸侯朝正於王。《杜註》朝而受其政敎也。亦讀平聲。《杜甫詩》不見朝正使。又姓。《廣韻》宋上卿正考父之後。漢有正錦,《後魏志》有正帛。又複姓,漢有正令官。又宗正,星名。《甘氏星經》在帝座東南,主宗正卿大夫。又《廣韻》之盈切。《集韻》《韻會》諸盈切《正韻》諸成切,𠀤音征。歲之首月也。《春秋》春王正月。《公羊·穀梁傳註》音征。或如字。今多讀征。又室之向明處曰正。《詩·小雅》噲噲其正。又射侯中曰正。《周禮·夏官》射人以射法治射儀,王以六耦射,三侯五正。諸侯以四耦射,二侯三正。孤卿大夫以三耦射,一侯二正。士以三耦射,豻侯二正。《詩·齊風》終日射侯,不出正兮。《毛傳》二尺曰正。《疏》正大於鵠,三分侯廣,而正居一焉,其內皆方二尺。又《儀禮·大射儀鄭註》正者,正也。亦鳥名。齊魯之閒名題肩爲正。正,鳥之捷黠者,射之難中,以中爲雋,故射取名焉。又與征通。《周禮·夏官》諸子有兵甲之事,則授之車馬,以軍法治之,弗正。《疏》正,音征。謂賦稅也。唐武后作𠙺。 考證:〔《公羊傳·僖二十六年》師出不出反,戰不正勝。〕謹照原文不出反改不正反。 || td. 正在 zhèngzài (đangcòn), 正是 zhèngshì (đúngthế), 正月 zhēngyuè (thánggiêng), 正大光明 zhèngdànguāngmíng (quangminhchínhđại), 你看這幅畫畫掛正不正. Nǐ kàn zhè fù huàhua guā zhèng bù zhèng? (Mầy coithử tấmtanh nầy treo có thẳng không?) ] *** , straigth, straigth forward, in the middle, just, right, main, upright, correct, correctitude, punctual, precisely, just, positive, law, principle, Also:, in progress, wife's elder son, the first month of the lunar calendar, go on a punitive expedition,   {ID8348  -   4/7/2019 12:09:58 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.