Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
專勤(1) chuyêncần, (2) chămchỉ 專勤 zhuānqín (chuyêncần) [ Vh @ QT 專勤 zhuānqín \ Nh @ 專 zhuān ~ chăm, 勤 qín ~ chỉ (tl.) | QT 專 zhuān < MC tɕwen < OC ton || QT 勤 qín < MC gin < OC *ghjən || td. 老婆上班要很專勤. 請不要讓老公分心 Lăopó shàngbàn yào hěn zhuānxīn. Qǐng bùyào ràng lăogōng fēnxīn. (Em đilàm phảicần chútâm làmviệc. Chớđừng làm ôngxã em phântâm.) ] , devote onself to doing something, absorption, attentive, pay attention to, focus on, concentrate, concentration, engrossed, (engineering), special duty, Also: (Viet.), hardworking, industrious, diligent, industrious, assiduous,   {ID453082280  -   6/25/2018 11:13:57 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.