Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Chiêm, (2) chiếm, (4) Chàm, (5) điềm 占 zhān (chiêm) [ Vh @ QT 占 zhān, zhàn (chiêm, chiếm) < MC tʂem < OC *tem | PNH: QĐ zim1, zim3, Hẹ zham1, zham5, TrC ziam1, ziang1, ziang3 | Shuowen: 視兆問也。从卜从口。職廉切 | Kangxi: 《唐韻》職廉切《集韻》《韻會》《正韻》之廉切,音詹。 《說文》視兆問也。從卜口。 《徐曰》會意。 《易·繫辭》以卜筮者,尚其占。又《爾雅·釋言》隱佔也。 《疏》佔者,視兆以知吉凶也。必先隱度,故曰隱佔也。又《玉篇》也。 《揚子·方言》視也。 《韻會》凡相謂之佔。佔亦瞻也。又《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》章豔切,音。 《廣韻》固也。 《韻會》固有也。 《增韻》擅據也,著位也。 《前漢·宣帝紀》流民自佔八萬餘口。 《王安石詩》坐佔白鷗沙。又《韻會》隱度其辭,口以援人曰口占。 《後漢·遵傳》遵常召善書吏於前,治私書謝親故,馮幾口占書數百封,親疎各有意。又有也。 《韓愈·進學解》佔小善者,率以錄。又《顏延之·陶潛誄》敬述靖節,式遵遺佔。 《註》遺佔,卽遺令也。 | Guangyun: (1) 詹 職廉 章 鹽A 平聲 鹽 開口三等 鹽A 咸 cjem/tjem tɕĭɛm, (2) 占 章豔 章 鹽A 去聲 豔 開口三等 鹽A 咸 cjemh/tjemm tɕĭɛm || Starostin: to interpret, prognosticate. Schussler (812-813) considers 占 to be the same word as 瞻 (q.v.); hsieh-sheng evidence is, however, against it. Since Han the graph is also used for a close phonetically *tem-s, MC c/e\m, Mand. zhàn 'to seize, capture, occupy' (Viet. chiếm). Viet. also has a word điềm 'augury, omen; foretoken, prognostic' which may be an old loan from the same source (although the tone is somewhat strange). 0618 a-b ] : Champa ( an ancient empire exitsted until the end of 12th century, geographically located in the Central of part of Vietnam at the present day.), Also: , interpret, prognosticate, augury, omen, foretoken, prognostic, Also:, invade, seize, capture, occupy, (short form for), Champa, an ancient empire existed until the end of 12th century, geographically located in the Central of part of Vietnam.   {ID11489  -   10/7/2017 3:27:59 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.