Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) chi, (2) của, (3) đi, (4) đấy, (5) đó 之 zhī (chi) [ Vh @ QT 之 zhī < MC tʂi, cɨ < OC *tə, *tjɯ | PNH: QĐ zi1, Hẹ tje1, TrC ze1, zu1 | *OC 之 之 之 之 tjɯ | Shuowen: 出也.象草過え.枝莖漸益大.有所之也.一者地也 | Kangxi: 《康熙字典·丿部·三》之:〔古文〕㞢《唐韻》《正韻》止而切《集韻》《韻會》眞而切,𠀤音枝。《說文》出也,象艸過屮枝莖益大有所之。一者,地也。《玉篇》是也,適也,往也。《禮·檀弓》延陵季子曰:若䰟氣,則無不之也。又於也。《禮·大學》之其所親愛而辟焉。《註》之,適也。《朱傳》猶於也。又語助辭。《書·金縢》禮亦宜之。《禮·文王世子》秋冬亦如之。《正字通》凡之字,或句中,或語尾,或層出。如毛詩我之懷矣,共武之服,及女曰雞鳴章知子之來之,六句九之字,常華章左之左之,六句八之字,可以例推。又此也。《詩·周南》之子于歸。《註》之子,是子也。又變也。《易傳》辭也者,各指其所之。《孫奕示兒編》之字訓變,左傳,遇觀之否。言觀變爲否也。又至也。《詩·鄘風》之死矢靡他。又遺也。《揚子·法言》或問孔子,知其道之不用也。則載而惡乎之。曰:之後世君子。《註》言行道者貴乎及身,乃載以遺後世。又姓。出《姓苑》。又《郝敬讀書通》凡言之者,物有所指,事有所屬,地有所往,連屬之辭也。通作旃。《詩·唐風》舍旃舍旃。又《魏風》上愼旃哉。𠀤與之同。通作至。往彼曰之,到此曰至,音義互通。又《韻補》叶職流切,音周。《楚辭·九章》呂望屠於朝歌兮,甯戚歌而飯牛。不逢堯舜與桓繆兮,世孰云而知之。叶上牛下求。《周伯琦曰》古人因物制字。如之本芝草,乎本吁氣,焉本鳶,後人借爲助語,助語之用旣多,反爲所奪,又制字以別之,乃有芝字吁字鳶字。 | Guangyun: 之 之 止而 章 之 之 平聲 三等 開口 之 止 上平七之 tɕi tɕĭə tɕiə tɕie tɕɨ tɕɨ cɨ zhi1 cji tjio 適也往也閒也亦姓出姓苑止而切四 || ZYYY: 之 支 照 支思開 支思 陰平 開口呼 tʂɿ || Môngcổ âmvận: ji tʂi 平聲 || Starostin: This, he, she, it, they, them. The basic meaning of the character is 'to go, proceed' (reflected as 'to go out' in the Shuowen gloss, but occurring in texts only with the normal meaning 'to go, proceed'); the use of 之 for a pronoun is secondary, due to homonymy. The word is used normally either as an object pronoun ('him','her', etc.), or as a marker of possession or attribution (as in Shi 1,1) - probably reflecting different usages of a single original morpheme. Sometimes it also occurs as a demonstrative attribute 'this' - but Schüssler is probably right in thinking that in such cases it is actually written instead of the demonstrative 時 *dǝ (which, just as 是 *deʔ 'this', is also etymologically related). ||
Ghichú: Trong Giaithoại Làng Nho của Phùng Tất-Đắc có những vếđối dùng chữ 'chi' một cách rất 'Nômna' trong tiếngViệt. Thídụ:,
Khăntay hồng đỏchói, vắtlên che đenkịt chi hàmrâu,
Quầnlãnh Bưởi lángxầy, thảxuống phủtrắng chi bộvế. ] (after predicate the official index of object, subordinate partarticle, frequently it does not designate any concrete object and serves only as the index of the crossing of action) *** , he, she, it, him, her, it, they, them, this, these, Also: (a marker of possession or attribution, literary equivalent of present 的, marks preceding phrase as modifier of following phrase), go, go out, leave, proceed,   {ID453076678  -   11/28/2019 2:33:42 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.