Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
雇佣(1) mướn, (2) mướnngười 雇佣 gùyōng (cốdung) [ Viet. 'mướnngười' @&# '賃人 lìnrén (nhẫmnhân)' ~ Vh @#® QT 雇佣 gùyōng ~ QT 雇傭 gùyōng | QT 雇 (僱) gù, hù < MC kɔ < OC *ka:ʔs || QT 佣 (傭) yōng, yòng, yóng, chōng, zhǒng ~ QT 傭 yōng, chǒng, chōng, yóng, yòng, zhǒng < MC ʈhou < OC *ɫhoŋʔ || Guoyu Cidian: 僱傭 gùyōng 出錢請人替自己做事。 二刻拍案驚奇.卷十九:「莫翁看寄兒模樣老實,氣力粗夯,也自歡喜。情願僱傭,叫他寫下文券。」 或作「雇傭」、「雇佣」。 ] ** , employ, hire, Als:, be employed,   {ID453118542  -   3/11/2018 5:58:06 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.