Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cố, (2) cũ, (3) cớ 故 gù (cố) [ Vh @ QT 故 gù < MC ko < OC *kɑs | Pulleyblank: LM kuə < EM kɔ | Pt 古暮 | PNH: QĐ gu3, Hẹ gu5 | Shuowen: 使爲之也。从攴古聲。古慕切 | Kangxi: 《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤古暮切,音顧。《說文》使爲之也。《註》徐鍇曰:故使之也。 又《廣韻》事也。《易·繫辭》是故知幽明之故。《疏》故,謂事也。 又《廣韻》舊也。《易·雜卦》革,去故也。鼎,取新也。《周禮·天官·大宰》以八統詔王馭萬民,二曰敬故。《註》不慢舊也。 又《書·大禹謨》𠛬故無小。《傳》故犯雖小,必𠛬。 又《禮·曲禮·疏》故者,承上起下之語。 又《禮·檀弓》非有大故,不宿於外。《註》大故,謂喪憂。 又《前漢·藝文志》魯故二十五卷。《註》師古曰:故者,通其指義也。今流俗毛詩,攺故訓傳爲詁字,失眞。 又《前漢·蘇武傳》前以降及物故,凡隨武還者九人。《註》師古曰:物故,謂死也。言其同於鬼物而故也。 又《荀子·王霸篇》不隆本行,不敬舊法,而好詐故。《註》故,巧也。 又《韻補》叶攻乎切,辜也。《賈誼·弔屈原文》般紛紛其離此尤兮,亦夫子之故也。歷九州而相其君兮,何必懷此都也。○按《史記》故作辜。 又叶果五切。《東方朔·客難》悉力慕之,困於衣食,或失門戸,使蘇秦,張儀與僕𠀤生於今之世,曾不得掌故。 | Guangyun: 顧 古暮 見 模 去聲 遇 開口一等 遇 模 ku koh/kuh || Starostin: reason. Schüssler glosses the word as 'old one', thus hinting at the connection with 古 *kāʔ 'old'. But the word never rhymes in shang-sheng, and thus the meaning in these contexts is probably something like 'original' ( < 'reason, origin'). || td. 故人 gùrén (cốnhân) ] , ancient, old, former, precedent, old friend, happening, instance, reason, cause, Also:, deceased, die,   {ID453061589  -   10/30/2017 11:59:26 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.