Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cấu, (2) vói, (3) với 搆 gòu (cấu) [ Vh @ QT 搆 (構) gòu ~ ht. QT 構 gòu < MC kɤw < OC *ko:s | *OC 搆 冓 侯 遘 koːs 見國語 | PNH: QĐ gau3, kau3, Hẹ geu5 | Kangxi: 《康熙字典·手部·十》搆:《唐韻》古𠋫切《集韻》居𠋫切,𠀤音遘。搆,擩也。又《集韻》居侯切,音鉤。牽也。 | Guangyun: 搆 遘 古候 見 侯 候 去聲 一等 開口 侯 流 去五十候 kə̯u kəu ku kəu kəu kəu kəw gou4 kuh kow 搆擩也 || ZYYY: 構 構 見 尤侯開 尤侯 去聲 開口呼 kəu || Môngcổ âmvận: (1) 構 構 見 尤侯開 尤侯 去聲 開口呼 kəu (2) gʰiw kəw 去聲 , (3) gʰiw kəw 去聲 ] *** , pull, drag, implicate, reach by stretching, reach to, reach, Also: (Taiwanese) (colloqiual), variant of 夠, 够,   {ID453061477  -   10/11/2017 7:46:10 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.