Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
卺 jǐn (cẩn) [ QT 卺 (巹) jǐn, qiá | *OC 巹 丞 文 謹 klɯnʔ 又作𧯷 | PNH: QĐ gan4, Hẹ giun3 | Shuowen: 《己部》巹:謹身有所承也。从己、丞。讀若《詩》云「赤舄己己」。| Kangxi: 《康熙字典·卩部·六》卺:《唐韻》居隱切《集韻》《韻會》几隱切《正韻》居忍切,𠀤音緊。《正韻》从丞从卩。俗作𢀿。《廣韻》以瓢爲酒器,婚禮用之也。《儀禮·士昏禮》四爵合卺。《註》合卺,破匏也。 | Guangyun: 巹 謹 居隱 見 欣 隱 上聲 三等 開口 欣 臻 上十九隱 ki̯ən kĭən kiən kiən kɨn kɨn kɨn jin3 kionx kioon (卺/巹) 以瓢爲酒器,㛰禮用之也。|| Môngcổ âmvận: gin kin 上聲 || Handian: 巹 jǐn ◎ 古同 “卺”。 ] *****, ***** , nuptial wine cup,   {ID453115926  -   7/10/2018 6:49:10 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.