Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cối, (2) cứa 劊 guì (cối) [ Vh @ QT 劊 guì, kuài ~ ht. QT 會 huì, kuài, guā, guài, huǐ, guì (hội, cối) < MC ɣwʌi < OC *guats | PNH: QĐ gui3, kui2, Hẹ kwai5 | Shuowen: 斷也。从刀會聲。古外切。 清代 段玉裁『說文解字注』 𣃔也。易困九五。劓刖。困于赤紱。京房本作劓劊。按刖絕,劊𣃔。義正相同。今俗云劊子手。从刀。會聲。古外切。十五部。 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤古外切,音膾。又《唐韻》《集韻》𠀤古活切,音括。義同。 ] , amputate, cut off, chop off, amputattion,   {ID453106502  -   12/7/2017 12:35:34 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.